Turibo Turizm Araç Kiralama
HAKKIMIZDA
Oluşturduğumuz vizyon,misyon ve kurumsal değerler ışığında uğraş verdiğimiz taşımacılık sektöründe, hizmet kalitemizi ölçülebilir ve sürdürülebilir kılmayı amaçlarız. Bu amaç doğrultusunda; kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan herkesin benimsemesini sağlayarak, toplam kalite bilincini yerleştirmeyi hedefleriz. Çalıştığımız kurumların beklentilerini, çalışmalarımızın her aşamasına dahil ederek, kendimizi sürekli yenileyen bir şirket olmayı hedefler ve daima bu hedefe ulaşmak için çalışırız.
VİZYON
Turibo, taşımacılık sektöründe modern uygulamalara öncülük ederek talep yaratan, nitelikli ve dünya standartlarında oluşturduğu kurumsal yapısı ile sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktır. Bu doğrultuda benimsediğimiz ilkeler ile;
* - Kalitede referans olmayı,
* - Bir bütünün parçası olduğumuzun farkında olmayı,
* - Günün stres ve zorluklarına rağmen amacımızdan uzaklaşmadan birbirimizi destekleyen ve tamamlayan bir şirket olmayı,
* - Farklılıkları ortaya çıkarıp açık diyaloglar ile ortak noktada ilerlemeyi sağlarız.
MİSYON
Turibo Turizm Taşımacılığın var oluş sebebi, hizmet verdiği bütün kuruluşlarda; kuruluş faaliyet alanı, kuruluş türü ve organizasyon büyüklüğüne uygun, kuruluşta verimlilik, kalite bilinci ve müşteri memnuniyetini sağlayarak taşımacılık sektöründe dünya standartlarında hizmet sunan bir kuruluş haline gelmektir.Kaliteyi bir hizmet politikası haline getirmek, sektör içinde özgün, kaliteli bir hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini sağlamak Turibo'nun üstlendiği misyondur.